Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ondrejovce

Starosta obce

 

 Meno a priezvisko   Jozef Bielokostolský
 Rok  narodenia   1972
 Adresa   Ondrejovce 12
 Telefón   036/77 28 185
 Fax   036/77 28 185
 Mobil   0918 714 128
 E-mail   starosta@obecondrejovce.sk

 

                                       
                 

 
Právomoci starostu obce Ondrejovce
 

 

1. Je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-
       právnych vzťahoch zamestnancov obce.
2. Je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.
3. Vykonáva obecnú správu.
4. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom
       obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecné-
       mu
zastupiteľstvu .
6. Zastupuje obec  vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzic-
       kým
osobám.
7. Uschováva obecnú zástavu a používa obecné insígnie.
8. Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného za-
       stu
piteľstva.
9. Môže zastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva,
       že
odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
10.Môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,50 €.


 


 

webygroup

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

  • Štvrtok102graphic-icon
  • Piatok3-7graphic-icon
  • Sobota2-3graphic-icon

Magyar verzió

2071614

Úvodná stránka