Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ondrejovce

Povolenie k drobnej stavbe

Ohlásenie drobnej stavby

 Pri stavbe nepresahujúcej  25 m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné  vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade,   alebo stiahnuť  z  tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu  vykonať.                                                                       

 Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, adresu stavebníka
2. miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa drobná stavba uskutočňuje
3. druh a rozsah ohlasovanej stavby
4. účel ohlasovanej stavby
5. jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby
6. ak je pozemok v spoluvlastníctve, súhlasy ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby, nie staršie ako tri mesiace
7. či bude stavbu stavebník vykonávať svojpomocne / dodávateľsky
8. či pri stavbe použije susedné nehnuteľnosti. Ak áno, vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností


Prílohu ohlásenia drobnej stavby tvoria:
1. doklad o vlastníctve na parcelu, na ktorej sa stavba uskutočňuje, nie starší ako tri mesiace
2. mapa s nákresom drobnej stavby


Ohlásenie drobnej stavby sa nespoplatňuje. Na základe ohlásenia vydá Obecný úrad v Ondrejovciach do 30 dní ROZHODNUTIE. 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Magyar verzió

2361406

Úvodná stránka